ALV 2018 (01)Vergaderen en hout ruiken…

Zaterdag 24 februari was een bijzondere dag in de geschiedenis van de VKZ. Een extra Algemene Ledenvergadering(ALV), een boeiende lezing over het weer en een bezoek aan de werf. 

 

 

 

ALV 2018 (02)Stipt om 11 uur opende het oudste lid van de vereniging, Nel de Gelder, de vergadering. Zij stelde voor dat Piet Smit als dagvoorzitter zou optreden en daarmee stemde de ALV in en was het eerste besluit genomen.

Hoofdpunt op deze ALV was de bespreking van de rapportage van de commissie Spi en haar conclusies en aanbevelingen. Anita Oskam presenteerde de rapportage en gaf toelichting. Het rapport van de commissie Spi was vooraf rondgestuurd aan de leden en uit de vragen bleek dat het goed gelezen was door de aanwezige 37 VKZ-leden.

Vervolgens leidde dagvoorzitter Piet Smit de stemming over de samenstelling van het voorgestelde interim bestuur.

De vergadering koos ervoor om per voorgesteld bestuurslid te stemmen en koos achtereenvolgens:
Ad Groeneveld als penningmeester, Gerrit van Suijdam als bestuurslid voor de communicatie, Miep de Jong als secretaris en Anita Oskam als voorzitter.

Hoewel Anita zelf lid was van de commissie Spi bedankte zij de leden van de commissie hartelijk voor het vele werk. De conclusies en aanbevelingen zijn nu door de ALV aanvaart en de vereniging kan weer vooruit.

Gelukkig zijn er al veel evenementen voorbereid zodat Jurrien een goed gevulde evenementen kalender kan presenteren.

Dennis Bezemer hield een lezing over het weer. Niet over het weer zelf maar hoe je zelf meer informatie kunt verzamelen en daardoor in feite je eigen weersverwachting kunt maken.

ALV 2018 (16)Schuin aan de overkant van De Bles ligt de Kolibriwerf waar we met elkaar bootjes gingen kijken, hout ruiken en gesprekken opgang kwamen over onderhoud en slimme uitrustingen, reizen en ervaringen. Leo van der Brink was er ook en vond het zichtbaar leuk om veel oude bekenden te ontmoeten. Pim gaf uitleg, leverde hout en epoxy aan enkele leden en gaf als vanouds weer nuttige adviezen.

In de werkplaats ruik je hout, je snuift de geur en de sfeer in, want hier wordt met hout gewerkt!

Jong en oud kletsen met elkaar en ook de nieuwe leden vonden het een leuke dag.

Zo’n halfuurtje voordat de zon mooi onderging vertrokken ook de laatste bezoekers van de werf.

 

Foto impressie van de dag: