coronaHet 50e jaar van onze vereniging heeft een bijzondere wending gekregen door de Corona crisis.

Het maakt dat het verenigingsleven bijna stilligt, in ieder geval in fysieke vorm. Gelukkig zijn veel havens inmiddels weer open zodat er in ieder geval op individuele basis kan worden genoten van de Kolibri. 

Ook als bestuur zijn we al enige tijd niet bijeen geweest. Pas in de eerste week van mei hebben we onze eerste volledig digitale bestuursvergadering gehad.

Belangrijke onderwerpen waren naast het jubileum (dat we helaas een jaar moeten uitstellen), ook de evenementen. Natuurlijk is één van de belangrijke doelstellingen van de VKZ juist het organiseren en/of faciliteren van evenementen. De vraag was: wat kunnen en mogen we (wettelijk en gevoelsmatig) als VKZ doen in de huidige tijd, met de aangekondigde versoepelingen? Vanuit het huidig geformuleerde beleid, vergelijking met andere verenigingen en koepels en onderlinge discussie zijn we tot de conclusie gekomen dat we als VKZ geen evenementen organiseren of faciliteren voor 01 september.

Naast de benodigde borging van 1,5 meter, is een belangrijke overweging de leeftijd van onze leden. Velen zijn de 70 gepasseerd en zijn daarmee een benoemde risicogroep waarvoor extra strenge adviezen gelden. Daarnaast zijn er andere leden (onder de 70) die ook tot een risicogroep behoren. 

In de aanloop naar 1 september hebben we genoeg gelegenheid om dit aan te passen en te her-evalueren voor de tijd erna. Dit betekent dat velen het onderlinge contact moeten missen. En dat nog wel in een jubileumjaar. Dat is dan ook de reden dat we op korte termijn het jubileumboek willen opsturen naar de leden. Hierover zal een aparte mail worden gestuurd. Zodat we -al dan niet in de kuip- ons kunnen laven aan 50 jaar vermaak met de Kolibri.

Wij wensen alle leden een gezonde en gezellige zomer toe!

Namens het bestuur,

Patrick Dierks