Search

Algemene Ledenvergadering 2023

Op een mistroostige zondag in november hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Ondanks de regen konden we maar liefst 30 leden verwelkomen in het clubhuis van WSV De Blocq van Kuffeler.

bestuurstafel vkz 2023
Ledenvergadering november 2023

De leden herkozen bestuursleden Ad Groeneveld en Joke Dekker voor een nieuwe termijn van drie jaar.
De jaarrekening 2023 en begroting 2024 werden door de ledenvergadering  goedgekeurd. De leden waren tevreden over  de ruime reserves van de vereniging. Dit geeft ons de financiële ruimte om meer evenementen te organiseren. Penningmeester Ad nodigde iedereen uit om met  voorstellen te komen.

Tijdens de vergadering lanceerde Patrick Dierks onze nieuwe verenigingswebsite!

Het VKZ evenementenprogramma voor 2024 geeft ons veel inspiratie met niet alleen jaarlijks terugkerende activiteiten, maar ook met verschillende nieuwe onderdelen zoals een regionaal weekend aan het Gooimeer, een tocht naar de Marker Wadden, de presentatie over het restaureren van een Kolibri in het voorjaar en het bezoek aan een zeilmaker in het najaar.

Uitreiking Zuidervaartbel trofee 2023 aan Rudy Schoonveld
Uitreiking Zuidervaartbel trofee 2023 aan Rudy Schoonveld
Uitreiking Bert van der Wal Trofee aan Ad Groeneveld
Uitreiking Bert van der Wal Trofee aan Ad Groeneveld

We sloten de ledenvergadering af met de uitreiking van de Zuiderbeltrofee aan Rudy Schoonveld voor zijn uitgebreide werk aan de nieuwe website en de Bert van der Wal Trofee aan Ad Groeneveld als erkenning voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging als penningmeester en ledenadministrateur.

Na het huishoudelijke gedeelte vertelden de beide Pieten en Rudy over hun ervaringen als deelnemers aan de Single Handed Zeiltocht in oktober.
Samen genoten we na de vergadering van een heerlijke Indische maaltijd, wat een geweldige manier was om deze succesvolle dag af te sluiten!