Search

Joep Moonen overleden

Joep Mooenen, oud VKZ lid, is overleden. Hij is in het verleden een markant figuur geweest binnen de vereniging. Van de huidige groep leden zullen velen hem niet meer kennen, anderen zullen hem zich nog wel goed herinneren.