Search

Restauratie van de Seraph, een Kolibri 560

Gerard Tapken had voor een klein bedrag de Seraph, een Kolibri 560 op de kop kunnen tikken. Dat kleine bedrag was niet zonder reden. Er was het nodig werk aan de bot te doen. Houtrot op de hoeken van de spiegel en boven de ramen. In de verwarmde schuur naast zijn huis heeft Gerard drie maanden aan de restauratie van zijn boot gewerkt.

Op een on-line bijeenkomst heeft Gerard verteld over zijn ervaringen en werkwijzen en over de gebruikte materialen. Een tiental leden luisterde naar Gerard zijn verhaal. Gerard was tevreden over het resultaat. Hij vond het een leuke klus die ook wel veel tijd kostte.

Er werden ook ervaringen uitgewisseld en tips gegeven. De eerste tip kwam van Piet Smit Gerard veronderstelde dat hij een tweetaktmotor had gekocht bij de boot. Volgens Piet kon dat niet waar zijn. Bij inspectie van de motor bleek het dat Piet gelijk had.